PDTG Pejabat Daerah & Tanah Gombak Lesen Papan Iklan Permit Lesen Tanda Lesen Perniagaan Kelulusan Pengubahsuaian Pelan Bangunan

https://www.sitepage.pw/malaysia-business-license-application-service.html

Lesen Papan Iklan

Lesen papan tanda atau papan tanda adalah wajib bagi mereka yang ingin memasang papan tanda di hadapan premisnya. Pihak berkuasa akan menangkap dengan melanggar undang-undang dan mungkin akan diberi tagihan kepada orang yang memasang papan tanda tanpa kebenaran undang-undang.

Jadi anda lebih baik mendapatkan lesen papan tanda untuk mengelakkan gangguan keseluruhan ini.

Hal ini sebab untuk mendapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa untuk memastikan anda memasang papan tanda atau papan tanda anda dengan cara yang sah.

Lesen Perniagaan

Sebelum mula beroperasi sesuatu perniagaan secara sah, perniagaan dikehendaki mematuhi beberapa jenis pelesenan iaitu lesen am, lesen khusus industri / sektor atau lesen khusus aktiviti. Lesen perniagaan perlu disemak oleh perundangan dan ditadbir oleh pelbagai agensi kerajaan, badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan. Lesen perniagaan termasuk pendaftaran, kelulusan, lesen dan permit. Keperluan pematuhan adalah berbeza mengikut industri, aktiviti perniagaan dan lokasi masing-masing. Permintaan lesen premis perniagaan boleh mengawal keselamatan, struktur dan kemunculan komuniti perniagaan. Ia adalah bukti bahawa perniagaan anda beroperasi dengan mengikut undang-undang dan peraturan tertentu.

Kelulusan Pengubahsuaian Pelan Bangunan

Lukisan pelan bangunan partisi adalah lukisan pembinaan yang menunjukkan penempatan dan jenis semua partisyen.

Pengubahsuaian ialah untuk membantu anda membaiki atau memperbaiki struktur rumah yang pecah, rosak, atau ketinggalan zaman.

Sekiranya anda tidak mendapatkan rancangan ini yang diluluskan oleh pihak berkuasa, mereka mempunyai hak untuk menghentikan pembinaan dan denda anda.

https://www.sitepage.pw/malaysia-business-license-application-service.html