https://www.sitepage.pw/malaysia-business-license-application-service.htmlLesen Papan Iklan


Memiliki lesen papan tanda adalah wajib bagi mereka yang ingin memasang papan tanda di depan premisnya.
Anda perlu memohon lesen papan tanda kerana untuk mendapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa
supaya anda boleh memasang papan tanda di syarikatnya dengan cara yang sah.
Memasang papan tanda tanpa lesen atau kebenaran undang-undang akan menghadapi akibat dengan tertangkap dengan melanggar undang-undang dan
mungkin akan didenda oleh pihak berkuasa. Oleh itu, lebih baik anda mendapatkan lesen papan tanda untuk mengelakkan gangguan tersebut.
Lesen Perniagaan

Sebelum sesuatu perniagaan bermula beroperasi, perniagaan tersebut dikehendaki mematuhi beberapa jenis pelesenan contohnya lesen am, lesen khusus industri / sektor atau lesen khusus aktiviti. Lesen perniagaan perlu dimohon oleh undang-undang dan ditadbir oleh pelbagai agensi kerajaan, badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan. Lesen perniagaan termasuk pendaftaran, kelulusan, lesen dan permit. Keperluan pematuhan adalah berbeza dengan mengikut industri, aktiviti perniagaan dan lokasi. Permintaan lesen premis perniagaan boleh mengawal keselamatan, struktur dan kemunculan komuniti perniagaan. Ia boleh menjadi sebagai bukti bahawa perniagaan anda beroperasi dengan mengikut undang-undang dan peraturan tertentu.


Kelulusan Pengubahsuaian Pelan Bangunan

Maksud pengubahsuaian ialah membantu untuk membaiki dan memperbaiki sesuatu benda terutamanya bangunan. Lukisan pelan partisi adalah unsur asas proses reka bentuk dalaman. Secara umum, semua ini menerangkan bahawa perubahan di sebuah rumah yang sedia ada dan mengembalikan keadaan yang baik. Tetapi teringat, anda masih perlu mendapatkan kelulusan pelan ini sebelum mula membina partisan atau pengubahsuaian anda.